PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie zpracování kovů - N106027
Anglický název: Metal Processing Technology
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M106016
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Absolvováním tohoto předmětu získá student ucelené znalosti o běžně používaných metodách a technologiích zpracování kovových materiálů od slévárenských technologií až po technologie tváření. Zmíněny jsou rovněž možnosti dělení a spojování materiálu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se v používaných technologiích zpracování kovových materiálů

Volit vhodnou technologii zpracování materiálu v praxi

Literatura -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z:Novotný J., Šanovec J., Bednář B., Kreibich V.: Technologie I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, 8001023516

Z:Němec M., Suchánek J.,Šanovec J.: Základy technologie I, Vydavatelství ČVUT 2006, 8001035301

Z:Michna Š., Nová I.: Technologie a zpracování kovových materiálů, Adin, s.r.o. Prešov, 2008, 9788089244386

D:Mádl J., Barcal J.: Základy technologie II, Vydavatelství ČVUT 2002, 8001026108

D:Fischer U. a kol: Základy strojnictví, Europa - Sobotáles cz, s.r.o, 2004, 8086706095

Studijní opory -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Konstrukce a navrhování odlitků.

2. Výroba slévárenských forem.

3. Slévárenské slitiny.

4. Tavení a odlévání slévárenských slitin.

5. Tváření kovů za tepla.

6. Ohřev materiálu a ohřívací zařízení pro tváření a tepelné zpracování.

7. Objemové tváření, válcování, kování a lisování.

8. Protlačování za tepla.

9. Plošné tváření za studena.

10. Dělení materiálu, stříhání, ohýbání, tažení, kovotlačitelství.

11. Způsoby svařování, konstrukce svaru.

12. Pájení kovů.

13. Metody obrábění, soustružení, frézování.

14. Vrtání, hoblování, broušení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Vlastnosti a zkoušení kovů

Nauka o materiálu

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha