PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř Oboru Chemie materiálů pro automobilový průmysl - N106029
Anglický název: Chemistry of materials in automotive industry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
V předmětu se studenti seznámí s praktickými metodami přípravy, analýzy a testování vlastností materiálů používaných v automobilovém průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu, analyzovat chemické a fázové složení a naměřit mechanické vlastnosti různých typů materiálů používaných v automobilovém průmyslu.

Prakticky aplikovat postupy výroby a zpracování materiálů používaných v automobilovém průmyslu.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvicením z korozního inženýrtsví a chemické

metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holecek S., Franek A.: Návody k laboratorním cvicením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Sylabus -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (15.02.2017)

1.Elektrolytická rafinace Cu

2.Metalografie

3.Mechanické zkoušení kovů

4.Korozní jevy

5.Měření viskozity skla a určení jeho teploty tvarování

6.Optické vlastnosti skel

7.Měření mechanických vlastností keramických materiálů

8.Měření elastických vlastností materiálů impulsní excitací

9.Emulzní polymerizace styrenu

10.Zpracovatelské chování kaučuků

11.Mechanické vlastnosti polymerů

12.Pasty PVC, zpracování, stabilita

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Nauka o materiálu

Laboratoř anorganické chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha