PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Materiály a technologie v automobilovém průmyslu - N106030
Anglický název: Materials and technologies in automotive industry
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 6 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)
Cílem předmětu je poskytnout informace o materiálech a technologiích používaných v automobilovém průmyslu. Zmíněny jsou výroba a zpracování ocelí, litin, neželezných kovů, kaučuků, termoplastů, skel i keramických materiálů. Z významných technologií je důraz kladen na tváření, spojování, odlévání a tepelné zpracování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Studenti budou umět:

Volit materiály pro použití v automobilovém průmyslu.

Optimalizovat technologie zpracování materiálů pro automobilový průmysl.

Volit vhodné typy provozních náplní s ohledem na materiálové složení pohonné jednotky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití (skriptum). VŠCHT, Praha, 2006.

D: McMahon C. J.: Structural Materials, Merion Books, Philadelphia, 2004.

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (25.03.2014)

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

1. Oceli, litiny

2. Slitiny hliníku

3. Slitiny ostatních neželezných kovů

4. Kaučuky

5. Ostatní polymerní materiály

6. Skla

7. Keramika

8. Materiály pro elektroniku

9. Organické látky (paliva, maziva, chladiva)

10. Tváření

12. Svařování

12. Odlévání

13. Lepení

14. Tepelné zpracování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha