PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Povrchové úpravy materiálů v automobilovém průmyslu - N106031
Anglický název: Surface processing in automotive industry
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bystrianský Jaroslav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem absolvování předmětu je získání základních znalostí o principech a technologických postupech zpracování povrchu jako nejčastěji používané metody zlepšení užitných vlastností kovových materiálů. V rámci studia předmětu budou podány základní postupy úpravy povrchu používané v automobilovém průmyslu.
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • definovat základní vlastnosti povrchu kovových materiálů,
  • popsat nejběžnější technologie úpravy povrchu,
  • popsat užitné vlastnosti povrchu upravených kovových materiálů.
  • aplikovat získané poznatky na materiály automobilového průmyslu.
Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav (13.08.2013)
Literatura -

Z: ASM Handbook, Volume 5, Surface Engineering, ASM International, Materials Park, 1994, ISBN 0871707039

Z: Sedláček V.: Povrchy a povlaky kovů ČVUT Praha 1992.

Z: Munger, C.G. Corrosion prevention by protective coatings, 2ndEdition, NACE International: Houston, 1999, ISBN 1575900882.

Z: Revie, W. R (ed). Uhlig`s Corrosion Handbook, J.Wiley&Sons, Inc.: NY, 2000, ISBN 047178494X.

Z: Johnson, J.H., Kiepura, R.T., Humpries, D.A. (eds). Corrosion, ASM Handbook, Vol.13, ASM International: USA, 1992, ISBN 0871707055.

Z: Shreir, L.L., Jarman, R.A., Burstein, G.T. Corrosion, 3rdEdition, Butterworth Heinemann, 1994, ISBN 0750610778.

D: Kreibich V.,Hoch J.: Koroze a technologie povrchových úprav, ČVUT Praha.

D: Tajchman P.: Přehled procesů a technologií povrchového inženýrství a uplatnění v hutní výrobě, Hutnické aktuality 1987.

D: Landrum, J.R.: Fundamentals of Designing for Corrosion Control: A Corrosion Aid for the Designer, NACE International: Houston, 1989. ISBN 0915567342

D: Trethewey, K.R., Chamberlain, J. Corrosion for science and engineering, Longman scientific &Technical: Singapore, 1995. ISBN 0582238692

D: Jones, D.A. Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall: NJ, 1996, ISBN 0133599930.

Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444527875

http://tzs.kmm.zcu.cz/POUcelk.pdf

Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)
Sylabus -

1. Vlastnosti povrchových vrstev kovů, povrchové a korozní inženýrství.

2. Podpůrné technologické procesy, mechanické a chemické metody.

3. Plátování, žárové povlaky. Aplikace pro materiály používané v automobilovém průmyslu.

4. Termochemické zpracování. Vakuové procesy.

5. Laserové techniky.

6. Povlakování z elektrolytů - galavanické I.

7. Povlakování z elektrolytů - galvanické II.

8. Povlakování z elektrolytů - Autokatalytické pokovování.

9. Příprava a vlastnosti povlaků Zn,Cd, Sn,Al. Aplikace pro materiály používané v automobilovém průmyslu.

10.Příprava a vlastnosti povlaků Cu,Ni,Cr.

11.Anorganické nekovové povlaky. Aplikace pro materiály používané v automobilovém průmyslu.

12.Organické povlaky.

13.Organické povlaky- nátěry kovů. Aplikace pro materiály používané v automobilovém průmyslu.

14.Metody hodnocení užitných vlastností povlaků. Aplikace pro materiály používané v automobilovém průmyslu.

Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Koroze materiálů

Poslední úprava: Bystrianský Jaroslav (13.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha