PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza materiálů - N106038
Anglický název: Analysis of materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M106012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (21.02.2013)
V tomto předmětu získají studenti přehled o metodách využívaných k analýze materiálů. Seznámí se s metodami analýzy mechanických vlastností, struktury, chemického a fázového složení. U všech metod se seznámí s principy i s jejich praktickým využitím u různých druhů materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (21.02.2013)

Studenti budou umět:

Základní principy analytických metod vhodných pro různé druhy materiálů.

Popsat a zhodnotit výsledky jednotlivých typů analýzy.

Efektivně zvolit vhodnou analytickou metodu.

Literatura -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (21.02.2013)

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

Z: Williams, W.D., Carter, C.B., Transmission Electron Microscopy, A Textbook for Materials Science, Springer ScienceţBusiness Media 2009, ISBN 978-0-387-76500-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (21.02.2013)

http://www.xray.cz/kryst/metody.htm

http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm

http://www.matter.org.uk/diffraction/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

1.Úvod: přehled analytických metod

2.Světelná mikroskopie a materiálografie

3.Elektronová mikroskopie rastrovací

4.Elektronová mikroskopie transmisní

5.Teoretické předpoklady spektrálních a rentgenových metod

6.Spektroskopie: absorpční metody

7.Spektroskopie: emisní metody

8.Rentgenové metody: fluorescence, difrakce

9.Rentgenové metody: tomografie, absorpce

10.Infračervená a Ramanova spektroskopie

11.Termická analýza

12.Mechanické zkoušky: tah, tlak, ohyb, tvrdost

13.Mechanické zkoušky: únava, tribologie, houževnatost

14.Nedestruktivní metody: defektoskopie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Fyzika kovů

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha