PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody charakterizace biomateriálů - N106045
Anglický název: Characterization of biomaterials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.05.2013)
V tomto předmětu budou přednášeny základní charakteristiky biomateriálů (např. světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie), metody analýzy chemického složení, metody analýzy povrchů, stanovení mechanických vlastností, stanovení reologických vlastností, stanovení korozní odolnosti, sledování biokompatibility.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.05.2013)

Studenti budou umět:

základní charakteristiky biomateriálů, např. světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie, metody analýzy chemického složení, metody analýzy povrchů, stanovení mechanických vlastností, stanovení reologických vlastností, stanovení korozní odolnosti, sledování biokompatibility.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

D: S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

http://www.xray.cz/kryst/metody.htm

http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm

http://www.matter.org.uk/diffraction/

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám

Sylabus -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

1. Důležité charakteristiky biomateriálů

2. Světelná mikroskopie

3. Elektronová mikroskopie

4. Metody analýzy chemického složení: spektroskopie

5. Metody analýzy strukturního složení: difrakční metody

6. Metody analýzy povrchů: spektroskopie IČ, fotoelektronů, iontů

7. Stanovení mechanických vlastností: pevnost, tvrdost, houževnatost

8. Stanovení mechanických vlastností: opotřebení, únavová životnost

9. Stanovení reologických vlastností

10. Stanovení korozní odolnosti: elektrochemie

11. Stanovení korozní odolnosti: expoziční zkoušky

12. Stanovení biokompatibility: normované metody

13. Stanovení biokompatibility: rozšiřující

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D. (23.07.2013)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha