PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie anorganických materiálů I - N107007
Anglický název: Chemistry of Inorganic Materials I
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M107002
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M107002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální děje, které jsou důležité při přípravě nových materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Na základě termodynamického přístupu je kladen důraz na fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech. Významná pozornost je věnována chemické rovnováze, reaktivitě a stabilitě materiálů. Dále je probírána termodynamika slinování, vznik nových fází a vlastnosti disperzních soustav. Jsou uváděny příklady vývoje a přípravy nových pokročilých materiálů.
Poslední úprava: Havlík Míka Martin (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řešit fázové rovnováhy v jednosložkových, dvojsložkových a třísložkových kondenzovaných systémech.

Počítat chemickou rovnováhu reakcí čistých kondenzovaných fází a reakcí v pevných a kapalných roztocích.

Určit reaktivitu a stabilitu skelných a keramických materiálů.

Zvolit vhodnou metodu přípravy nových materiálů a s přesně definovanými vlastnostmi.

Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Literatura -

Z:Šatava V., Rybaříková L., Matoušek J.: Fyzikální chemie silikátů I, SNTL, 1986.

Z:Moore W.: Fyzikální chemie, SNTL, 1981, ISBN: 10421852.

D:Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL, 1965, ISBN: 0483565.

D:Atkins P., De Paula J.: Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press, 2002,ISBN: 0198792859.

D:Babushkin V.I., Matveyev G.M., Mchedlov-Petrossyan O.P.: Thermodynamics of Silicates, Springer, 1985,ISBN: 038712750X.

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (26.08.2013)
Studijní opory -

www.mrs.org, ceramics.org, www.icglass.org

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (20.11.2012)
Metody výuky -

Přednášky jsou doplněny řadou příkladů příprav nových pokročilých materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Jsou uváděny reálné zkušenosti s výběrem složení a metody přípravy jednotlivých materiálů. Jednotlivá témata jsou podrobně procvičována na praktických příkladech během cvičení.

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (20.11.2012)
Sylabus -

1. Základní charakteristika nekovových materiálů.

2. Vysokoteplotní fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách.

3. Fázové diagramy a rovnovážné tlaky významných sloučenin.

4. Vysokoteplotní fázové diagramy binárních soustav.

5. Vysokoteplotní fázové diagramy ternárních soustav.

6. Konstrukce fázových diagramů.

7. Rovnováha chemických reakcí čistých kondenzovaných fází.

8. Rovnováha chemických reakcí v pevných a kapalných roztocích.

9. Reaktivita a stabilita skelných a keramických materiálů.

10. Termodynamická data - tabelace, standardní stavy.

11. Fázová rovnováha na zakřivených rozhraních.

12. Dispersní soustavy a jejich vlastnosti.

13. Vznik nové fáze nukleací a spinodálním rozkladem.

14. Termodynamika slinování.

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (20.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (20.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Průběžné a zápočtové testy 35
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha