PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie anorganických pojiv - N107014
Anglický název: Technology of Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://doc. RNDr. F. Škvára, DrSc.
Garant: Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M107009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je založen na pochopení pochodů při výrobě anorganických pojiv - portlandského cementu, speciálních cementů. vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv. Dále je důraz položen na charakterizaci a stanovení vlastností surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv. Předmět je zaměřen na užití anorganických pojiv a pochodů při hydrataci pojiv. Součástí předmetu jsou také technologické výpočty zaměřené na technologii pojiv.
Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Teoretické i praktické principy pochodů při výrobě portlandského cementu, speciálních cementů, vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv.

Charakterizovat a stanovit vlastnosti surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv.

Principy strojních zařízení používaných při výrobě pojiv.

Technologické výpočty používané při výrobě anorganických pojiv.

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Literatura -

Z: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry, Thomas Telford, 1997, ISBN:0727725920, 9780727725929.

Z: F.W.Locher: Cement, principles of production and use, Bau+Technik Gmbh, 2006, ISBN: 3764004207, 9783764004200.

Z: J.Stark, B.Wicht: Zement und Kalk, Birkhauser Verlag GmbH, 2000, ISBN: 3764362162, 9783764362164.

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT, 1995.

D: J.A.H.Oates: Lime and limestone, Wiley VCH, 1998, ISBN: 3527295275, 978-3527295272.

D: I.Odler: Special inorganic cements, Taylor & Francis, 2004, ISBN: 0203302117, 9780203302118.

D: W.H.Duda: Cement data book, French & European Publications, 1988, ISBN: 0828802068, 9780828802062.

D: P.A.Alsop: The cement plant operations handbook, Tradeship, 2005.

D: Sborníky z kongresů a symposií o chemii a technologii cementu, vápna a dalších anorganických pojiv

D: Časopisy: Zement-Kalk-Gips, Cement Concrete Research a řada dalších

Poslední úprava: VED107 (20.08.2013)
Studijní opory -

Viz doporučená literatura

Interní CD s prezentací přednášek a skripta. CD obdrží studenti na přednášce spolu s přístupovým heslem.

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Sylabus -

1. Portlandský cement - základní pojmy.

2. Složení a petrografie křemičitanového slínku.

3. Výroba portlandského cementu.

4. Suroviny pro výrobu portlandského cementu.

5. Procesy při pálení slínku, příprava surovin.

6. Zařízení pro výpal slínku.

7. Mletí a expedice cementu, ochrana životního prostředí.

8. Řízení výroby cementu, hydratace cementů.

9. Vlastnosti cementů a jejich stanovení, druhy cementů.

10. Vápno, suroviny pro výrobu vzdušného vápna, pochody při pálení.

11. Výroba vzdušného vápna, vlastnosti vzdušných vápen.

12. Vápenný hydrát, tvrdnutí vápen, hydraulická vápna.

13. Sádrové maltoviny, ostatní druhy anorganických pojiv.

14. Technologické výpočty.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství

Anorganická chemie

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 52
Účast na seminářích 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Zkouškový test 35
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha