PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N107019
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)
Předmět Laboratorní projekt II je určen pro vypracování semestrální práce. Na začátku semestru je posluchači zadáno téma semestrální práce, které již obvykle navazuje na budoucí diplomovou práci. Téma souvisí s řešenými výzkumnými nebo technickými projekty ústavu a rozvíjí technické myšlení studenta při aplikaci poznatků z oborových přednášek. Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Výsledky semestrální práce posluchač předkládá písemně zpracováné na počítači a ve formě posteru je musí obhajovat v rámci SVK.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: VED107 (21.08.2013)

Students will be able to:

Work individually and systematically on a research project

Literatura -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

Laboratoř oboru, Laboratorní projekt I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,9 26
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha