PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky - N107028
Anglický název: Enamels, Enrobes, Ceramic Colours and Decoration Techniques
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B107005
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B107005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje informace o povrchových úpravách keramiky, zabývá jednotlivými typy (plastickými dekory, glazurami, engobami, listry, preparáty drahých kovů, spájením keramiky atd.), včetně jejich surovin, způsobu nanášení i následného tepelného zpracování. Uvádí popis jejich vlastností (zejména chemické a mechanické odolnosti atd.) a charakterizaci systému glazura- keramická střepová hmota.
Poslední úprava: Kloužková Alexandra (19.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé typy povrchových úprav různých keramických materiálů od hrnčiny přes kameninu až po porcelán a technickou keramiku.

Popsat technologické procesy výroby různých typů povrchových úprav především frit, glazur a engob včetně pigmentů a listrů, popsat děje, které při jejich výrobě probíhají.

Vysvětlit princip barvení glazur barvítky a pigmenty, uvést způsoby dekorování.

Aplikovat znalosti o vlastnostech povrchových vrstev při sestavování stabilního systému glazura - keramický střep.

Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Literatura -

Z: Hanykýř V. Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha (2008) ISBN 978-80-86821-48-1

Z: Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8

D: Herainová M.: Glazury, keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz (2002) ISBN 80-903113-1-8

D: Hopper R.: The ceramic spektrum (A simlified Aproach to Glaze and Color Development) The American Ceramics Society (2009) ISBN 978-1-57498-302-9

D: Gulevič O, Kouba V. a kol.: Technická keramika, glazury a keramické barvy, SNTL Nakladatelství technické literatury, Praha (1969)

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (07.12.2012)
Sylabus -

1.Historický úvod, použití glazur a engob

2.Rozdělení glazur, barevnost chemických sloučenin

3.Suroviny pro výrobu glazur, engob a pigmentů

4.Procesy při vzniku glazur, vlastnosti glazur

5.Způsoby vyjadřování složení glazur, výběr vhodných glazur a engob

6.Bezbarvé glazury - nízkotavné, vysokotavné

7.Barevné glazury - druhy barviv a barvítek

8.Technologie výroby keramických barvítek

9.Příprava glazur - speciální glazury, umělecké, krystalické atd.

10.Druhy keramické dekorace I - naglazurová, podglazurová, majolikové barvy

11.Druhy keramické dekorace II - soli, listry, preparáty drahých kovů, engoby

12.Dekorační techniky - plastická, barvotisk, ocelotisk, lept, sítotisk, rotocolor atd.

13.Vady glazur a barev, spojování keramiky

14.Speciální povrchové úpravy keramiky

Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Anorganické nekovové materiály

Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha