PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N107070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N963005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci exkurzí se studenti prakticky seznámí s výrobou cementu, keramickými a sklářskými technologiemi, používanými v oblasti silikátového průmyslu.
Poslední úprava: Rada Miroslav (22.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat zařízení, které je součástí vybraných výrobních procesů

popsat kontrolu a řízení těchto procesů

popsat způsob analýzy, poskytující dostatečné informace pro kvalitativní i kvantitativní kontrolu procesu

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Literatura -

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988

Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/stahnete_si

http://knihovna.vscht.cz/

Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)
Sylabus -

1. Výroba cementu

2. Výroba frit, glazur a engob

3. Výroba dlaždic

4. Výroba střešní krytiny a jiných druhů stavební keramiky

5. Výroba sanitární keramiky

6. Výroba porcelánu

7. Výroba žáruvzdorných a izolačních materiálů

8. Výroba plochého skla systémem Float

9. Výroba autoskel, protipožárních skel a zrcadel

10.Výroba obalových skel

11.Výroba tepelně a chemicky odolného skla a skla laboratorního

12.Výroba křišťálových a bižuterních skel

Poslední úprava: Rada Miroslav (22.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu, Procesy a zařízení v keramickém průmyslu

Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20

 
VŠCHT Praha