PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura krystalů - N108001
Anglický název: Structure of Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:25 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět rozebírá makro a mikrosymetrii s použitím Schoenfliessova a Hermann-Mauguinova značení. Součástí přednášek je praktické procvičení generování ekvivalentních a speciálních pozic. Rozvíjí představivost a orientaci v prostoru.
Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základní krystalografické problematice, rozumět principu generování bodových

a jednoduchých prostorových grup v Schoenfliessově a Hermann Mauguinově notaci. Obě notace

jsou vyučovány z důvodu univerzálnosti využití znalostí jak v krystalografii, tak i např.

ve spektroskopii.

Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Literatura -

Z:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické podobě

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Sylabus -

1. Definice krystalu, souřadnicový systém

2. Makroskopická souměrnost

3. Obecné ekvivalentní pozice

4. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie

5. Kombinace prvků symetrie

6. Bodové grupy

7. Krystalová mřížka

8. Mikroskopické prvky souměrnosti

9. Mezinárodní krystalografické tabulky - základní orientace

10. Příklady jednoduchých prostorových grup

11. Výpočty v elementární buňce,

12. Speciální pozice, strukturní typy anorganických látek

13. Alotropie, polymorfie

14. Reálný krystal, typy poruch

Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: Čejka Jan (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha