PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura krystalů - N108001
Anglický název: Structure of Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:25 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (31.03.2015)
Předmět rozebírá makro a mikrosymetrii s použitím Schoenfliessova a Hermann-Mauguinova značení. Součástí přednášek je praktické procvičení generování ekvivalentních a speciálních pozic. Rozvíjí představivost a orientaci v prostoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (31.03.2015)

Studenti budou umět:

orientovat se v základní krystalografické problematice, rozumět principu generování bodových

a jednoduchých prostorových grup v Schoenfliessově a Hermann Mauguinově notaci. Obě notace

jsou vyučovány z důvodu univerzálnosti využití znalostí jak v krystalografii, tak i např.

ve spektroskopii.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)

Z:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Studijní materiály v elektronické podobě

Sylabus -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (31.03.2015)

1. Definice krystalu, souřadnicový systém

2. Makroskopická souměrnost

3. Obecné ekvivalentní pozice

4. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie

5. Kombinace prvků symetrie

6. Bodové grupy

7. Krystalová mřížka

8. Mikroskopické prvky souměrnosti

9. Mezinárodní krystalografické tabulky - základní orientace

10. Příklady jednoduchých prostorových grup

11. Výpočty v elementární buňce,

12. Speciální pozice, strukturní typy anorganických látek

13. Alotropie, polymorfie

14. Reálný krystal, typy poruch

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha