PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia materiálů - N108004
Anglický název: Introduction to Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:250 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : Z108004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)
Student si osvojí základní představu o používaných materiálech v současnosti. Tradiční dělení se opírá o: 1. Keramiku, sklo, anorganická pojiva 2. Plasty a kaučuky 3. Kovy a slitiny 4. Kompozity 5. Materiály pro aplikace v elektrotechnice, optice, záznamových médiích atd.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se ve spektru současných materiálů

Vybrat pro danou aplikaci vhodný materiál

Mít základní představu o degradačních procesech v materiálech

Literatura -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (19.11.2012)

Z:Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT Praha, 2005, 8070805684

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Studijní materiály v elektronické formě

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)

1. Materiály - definice, rozdělení. Význam materiálů v historii

2. Chemická vazba a vnitřní struktura materiálů

3. Užitné vlastnosti materiálů-mechanické, elektrické, magnetické, optické,tepelné, chemické

4. Keramika

5. Skelné materiály

6. Polymery - příprava, struktura, vlastnosti

7. Termoplasty, kaučuky, pryskyřice

8. Vodiče, polovodiče, izolanty, supravodiče

9. Materiály s optickými a magnetickými vlastnostmi

10. Kovy - železo

11. Neželezné kovy

12. Stavební materiály

13. Speciální a kompozitní materiály

14. Degradace materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha