PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
RTG fázová analýza II - N108009
Anglický název: X-Ray Phase Analysis II
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2009 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://RNDr. J. Maixner, CSc.
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Maixner Jaroslav RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AM108012, M108012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s několika speciánějšími aplikacem rtg práškové difrakční analýzy - indexace práškového difraktogramu, Rietveldova analýza s aplikací na kvantitativní práškovou analýzou, stanovení amorfního podílu, stanovení velikosti krystalitů. Posluchači se naučí pokročilejší funkce programu HighScore Plus.
Poslední úprava: TAJ108 (24.01.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat v databázi CSD a ICSD, vypočítat teoretický práškový difraktogram, kvantitativní fázovou analýzu Rietveldovou metodou, stanovit amorfní podíl v práškovém vzorku, stonovit velikost krystalitů.

Poslední úprava: Čejka Jan (13.11.2012)
Literatura -

D: Odborné články k tématu

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Studijní opory -

http://www.xray.cz/krystalografie/

Poslední úprava: Maixner Jaroslav (13.11.2012)
Sylabus -

Posluchači si vybírají z uvedených úloh k řešení:

1. Výpočet teoretického difraktogramu na základě souboru *.CIF, program HighScore Plus.

2. Aplikace Rietveldovy metody pro kvantitativní fázovou analýzu.

3. Stanovení amorfního podílu v práškovém vzorku.

4. Stanovení velikosti krystalitů, Hall-Williamson graf.

5. Vyhledávání v databázi anorganických struktur ICSD.

6. Vyhledávání v databázi organických struktur CSD.

7. Grafické zobrazení struktur -programy Mercury a Ortep.

Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha