PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura a vlastnosti zeolitů - N108010
Anglický název: Structure and Properties of Zeolites
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M108003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení strukturních souvislostí jílových minerálů, zeolitů či molekulárních sít s jejich adsorpčními, iontově výměnnými a katalytickými vlastnostmi.
Poslední úprava: Koloušek David (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

kriticky hodnotit přírodní zeolitové suroviny,

orientovat se v možnostech využití jílových minerálů, zeolitů a molekulárních sít

Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)
Literatura -

D: Ruren Xu et al., Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials. Synthesis and structure, Wiley, 2007, 9780470822333

Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)
Studijní opory -

Přednášky k předmětu - tištěná forma ve formátu pdf

Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)
Sylabus - angličtina

1. Systematic distribution of natural silicates and alumosilicates

2. The structures of clay minerals

3. Properties of clay minerals.

4. Technological use of clay minerals

5. The structures of the most important natural and synthetic zeolites.

6. Ion-exchange reactions of zeolites.

7. The adsorption of gases and vapors on zeolites.

8. Catalytic properties of zeolites

9. Instrumental methods of characterization of zeolites.

10. Technological utilization of natural zeolites.

11. Synthesis of zeolites and molecular sieves.

12. Formation of zeolites in natural conditions.

13. Laboratory preparation of the most common zeolites and their characterization.

14. Excursions (natural sites or an enetrprise based on zeolite technology).

Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108004

Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Úvod do mineralogie

Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha