PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gemologie - N108018
Anglický název: Gemmology
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru a bude otevřen v 2. týdnu v semestru v případě, že na něj bude závazně zapsáno minimálně 5 studentů.
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednáška Gemologie seznamuje s drahými minerály a dekorativními kameny, které se objevují v restaurovaných a konzervovaných předmětech. Věnuje se vzniku, lokaci a vlastnostem přírodních materiálů - drahokamů a polodrahokamů. Cílem předmětu je studenty seznámit se základy identifikace drahých kamenů.
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní metody gemologického průzkumu
  • zíkladní znalosti o drahých kamenech
  • rozeznávat drahé kameny, které se využívají nejen ve šperkařství, ale i v kulturních památkách.
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Literatura -

Z: Ďuďa, R. a Rejl, L. (1997): Drahé kameny

D: Bouška, Vl. a Kouřimský, J. ( 1983): Drahé kameny kolem nás

Z: Sobolevski, V. a Bouška, Vl. (1990): Klenoty přírody

Z: Matlána, A.L. a Bonanno, A.C. (1997): Gem Identification Made Easy

D: Slavík, F., Novák, J. a Kokta, J. (1972) : Mineralogie

D: Read, P.G. (1988) Dictionary of Gemmology

Poslední úprava: TAJ148 (23.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Metody výuky

Předmět je vyučován externím přednášejícím, proto bude jeho výuka probíhat blokově. Předběžné rozvržení je následující: 3 dny přednášek v rozsahu 3 x 2 hod, 1 den praktické výuky v Praze a jeden den praktické výuky v Ostravě. Přesné rozvržení a organizace bude upřesněna na počátku semestru. Předmět se bude otevírat, pokud se sejde dostatek zájemců.

Poslední úprava: TAJ148 (24.08.2015)
Sylabus -

1.Úvod do problematiky - Vlastnosti drahých kamenů

2.Výskyt a ložiska drahých kamenů vznik minerálů, naleziště minerálů (prvotní, druhotné), původní nerosty, druhotné nerosty, parageneze nerostů,

meteority a meteoritová skla

3.Metody gemologického výzkumu

4.Prvky a karbidy uhlík, diamant a jeho imitace,moissanit

5.Sulfidy (pyrit, markazit), halogenidy (fluorit)

6.Oxidy a hydroxidy (arsenity, selenity, tellurity, jodáty), křemen, opál,

7.Drahé kameny ze skupin neso, soro a fylosilkátů

8.Drahé kameny ze skupiny cyklosilikátů

9.Drahé kameny ze skupiny inosilikátů a tektosilikátů

10.Karbonáty (kalcit, aragonit, azurit a malachit), sulfáty (sádrovec, anhydrit), fosfáty (apatit, tyrkis, arsenáty, vanadáty) jako drahé kameny

11.Přírodní silikátová skla (vltavín, obsidián)

12.Drahé kameny organického původu (kost, rohovina, slonovina, mrožovina, želvovina, mušle, perla, perleť, lastura, kopál, korál, jantar, ořech,

amonit, mořská pěna, gagát, galouchat, zkamenělá dřeva)

13.Dekorativní kameny v památkách a jejich ochrana

14.Oceňování drahých kamenů

Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)
Vstupní požadavky

Ke studiu oboru jsou nezbytné základní znalosti z geologie, mineralogie a krystalografie a optiky.

Poslední úprava: Koloušek David (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Mineralogie nebo Technická mineralogie

Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha