PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hybridní materiály - N108024
Anglický název: Hybrid materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M108011
Anotace -
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (09.11.2012)
Anorganicko-organické hybridní a nanokompozitní materiály jsou poměrně novou a rychle se rozvíjející oblastí materiálového výzkumu a vývoje, kdy kombinací jednotlivých složek až na molekulární úrovni lze dosáhnout unikátních vlastností výsledného materiálu. Studenti se seznámí s metodami přípravy a charakterizace těchto materiálů, jejich vlastnostmi a praktickými aplikacemi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (09.11.2012)

Studenti budou umět:

navrhnout postupy pro přípravu anorganicko-organických hybridních materiálů a nanokompozitů

navrhnout kombinace složek pro materiál požadovaných vlastností

vybrat vhodný typ materiálu pro danou aplikaci

Literatura -
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (09.11.2012)

Z: Kickelblick G. (Editor): Hybrid Materials. Synthesis, Characterization, and Applications. Wiley-VCH 2007. ISBN 978-3-527-31299-3

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Studijní materiály v elektronické podobě

Sylabus -
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (09.11.2012)

1. Hybridní a nanokompozitní materiály, interakce anorganických a organických složek, vlastnosti a aplikace

2. Příprava hybridních materiálů, metoda sol-gel

3. Příprava (nano)částic organických a anorganických komponent

4. Techniky založené na samouspořádání složek při vzniku hybridních materiálů

5. Vrstevnaté hostitelské struktury, interkalace, příprava orientovaných filmů

6. Charakterizace hybridních materiálů

7. Polymerní nanokompozity a jejich aplikace

8. Polymerní nanokompozity obsahující lamelární anorganické nanočástice (modifikované jílové minerály apod.)

9. Zabudování organických složek do mikro- a mezoporézních struktur, porézní hybridní materiály, organokovové sítě

10. Hybridní materiály pro optické aplikace

11. Elektrochemicky aktivní hybridní materiály a jejich aplikace

12. Přírodní a syntetické hybridní biomateriály

13. Hybridní materiály pro lékařské využití

14. Hybridní materiály pro nátěrové hmoty a povrchovou úpravu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (09.11.2012)

Chemie a fyzika pevných látek

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha