PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá struktura krystalů - N108025
Anglický název: Advanced Structure of Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M108008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět detailně rozebírá makro a mikrosymetrii a propojuje tyto znalosti s vlastnostmi látek. Z důvodu univerzálnosti se vyučuje Schoenfliessovo i Hermann-Mauguinovo značení.Součástí přednášek je i praktické procvičení generování ekvivalentních a speciálních pozic a jejich výpočtů, práce s reálnými strukturami, morfologie krystalů, využití symetrie v krystalografii a spektroskopii. Předmět se zaměřuje na rozvoj prostorového vnímání a představivosti studenta.
Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základní a pokročilé krystalografické problematice, rozumět principu generování bodových a jednodušších prostorových grup v Schoenfliessově a Hermann Mauguinově notaci včetne Wyckoffových speciálnich pozic. Maticově vypočítat obecné ekvivalentní pozice, transformovat mřížkové parametry, transformovat nestandardní prostorové grupy.

Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Literatura -

Z:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

International Tables for Crystallography, Volume A, International Union of Crystallography

Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Sylabus -

1. Makroskopická souměrnost krystalu, prvky a operace symetrie

2. Maticová reprezentace makroskopických prvků symetrie

3. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie

4. Bodové grupy, generátory grupy symetrie, projekce, Laueho grupy, Chirální grupy

5. Krystalografické soustavy, krystalová mřížka, Bravaisovy mřížky, Millerovy indexy, morfologie krystalů

6. Symetrie krystalových struktur, maticová reprezentace mikroskopických prvků souměrnosti

7. Mezinárodní krystalografické tabulky

8. Jednoduché prostorové grupy bez translační symetrie

9. Jednoduché prostorové grupy s translační symetrií, volba počátku

10. Nezávislá část elementární buňky, obecné ekvivalentní pozice

11. Multiplicita grupy, počet vzorcových jednotek, speciální pozice, Wyckoffovo značení

12. Nestandardní grupy symetrie, transformace

13. Reálný krystal, polymorfie, izomorfie, soli, solváty, kokrystaly, disorder

14. Vazby v krystalech

15. Strukturní typy anorganických a organických látek

16. Práce s Cambridgeskou strukturní databází

17. Symetrie v IČ a Ramanově spektroskopii

Poslední úprava: Čejka Jan (31.03.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha