PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N110021
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět navazuje na Laboratorní projekt I. Jeho náplň bude směrována k diplomovému projektu. K získání zápočtu student prezentuje výsledky v rámci studentské vědecké konference.
Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pokročilé techniky organické syntézy

navrhovat postupy při řešení syntézy cílové molekuly

prezentovat výsledky práce na konferenci

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Literatura -

Z. Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

D. Leonard J., Lygo B., Procter G.: Advanced practical organic chemistry, Blackie Academic & Professional, 1995. 0751402001

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Studijní opory -

Elektronické materiály od vedoucího práce

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Sylabus -

1. Práce v laboratoři, bezpečnost práce.

2. Individuální práce na projektu.

3. Individuální práce na projektu.

4. Zpracování výsledků.

5. Příprava prezentace.

6. Účast na vědecké konferenci.

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt I, Organická syntéza

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha