PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N110034
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Předmět navazuje na Laboratorní projekt I. Jeho náplň bude směrována k diplomovému projektu. K získání zápočtu student prezentuje výsledky v rámci studentské vědecké konference.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Studenti budou umět:

Pokročilé techniky organické syntézy

Navrhovat postupy při řešení syntézy cílové molekuly

Prezentovat výsledky práce na konferenci

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Z. Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

D. Leonard J., Lygo B., Procter G.: Advanced practical organic chemistry, Blackie Academic & Professional, 1995. 0751402001

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Elektronické materiály od vedoucího práce

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

1. Práce v laboratoři, bezpečnost práce.

2. Individuální práce na projektu.

3. Individuální práce na projektu.

4. Zpracování výsledků.

5. Příprava prezentace.

6. Účast na vědecké konferenci.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Laboratoř oboru, Organická syntéza

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha