PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N111052
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Kovářová Zdeňka Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)
Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Na téma práce v Laboratoři oboru Výroba léčiv III navazuje téma diplomové práce. Pozornost je zaměřena na přípravu a odzkoušení experimentální aparatury, odzkoušení vhodné analytické metody a nalezení vhodného způsobu vyhodnocení výsledků. V případě prací, zaměřených na matematické modelování procesů, si student prakticky ověřuje možnosti standardního softwaru nebo vyvíjí samostatný počítačový program. Zároveň analyzuje experimentální údaje, shromažďuje fyzikální data, která jsou nezbytně potřebná pro identifikaci matematických modelů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Literatura -
Poslední úprava: Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Laboratorní projekt I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70

 
VŠCHT Praha