PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N111070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Zapletal Martin Ing. Ph.D.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N963005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které vyrábí meziprodukty v komerčně významném množství, dále se seznámí s uspořádáním jednotlivých operací vytvářejícím proes. Kromě zařízení se seznámí s přeměnou a pohybem hmoty od suroviny k produktu, s kontrolou a řízením procesu a s prováděním kontrolních analýz.
Poslední úprava: KURCL (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • popsat zařízení, které je součástí vybraných výrobních procesů
  • popsat kontrolu a řízení těohto procesů
  • popsat způsob analýzy, poskytující dostatečné informace pro kvalitativní i kvantitativní kontrolu procesu

Poslední úprava: KURCL (14.11.2012)
Literatura -

Z: Studijní materiály dle navštívené technologie

Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály dle navštívené technologie.

Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)
Sylabus -

1. Synthéza účinných farmaceutických substancí.

2. Izolace prekursorů účinných farmaceutických substancí z biomasy.

3. Formulace lékových forem.

4. Proces výroby anilinu od benzenu.

5. Izolace jednotlivých složek černouhelného dehtu.

6. Proces selektivní parciální oxidace naftalenu na anhydryd kyseliny ftalové.

Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha