PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů - N112014
Anglický název: Recycling and Ecological Aspects of Polymer Applications
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The subject is focused on the characterization of main groups of products based on polymeric materials, especially fibers, adhesives, wrapping, products in engineering, boot and rubber industry. An attention is focused on recycling of polymeric waste.
Poslední úprava: Kalousková Radka (31.07.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

  • orient themselves in the field of polymer selection for particular aplications,

characterize the properties of these materials, ecological aspect of their processing and recycling,

  • have the knowledge of waste plastics processing
  • have the knowledge of particular types of recycling technologies , including classification, separation and the conditions for their using.

Poslední úprava: TAJ112 (28.11.2013)
Literatura -

R:Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2000, 8070802413

R:Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/ALFA, Praha 1989

A:R.J.Hernandes, S.E.M.Selke, J.D.Culter: Plastic Packaging. Properties,Processing, Aplications, Regulations, Hanser Publisher, Munch, 3446214046

A:Handbook of adhesive technology, A.Pizzi, K.L.Mittal, NY Dekker 2003, 0824709861

A:Scheirs J.: Polymer Recycling, Wiley 2003,0471970549

A:Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů, TU Ostrava, 1997, 8070785055

A:G.Akovali: Polymers in Construction, Rapra technology Lmtd, 2005, 1859574688

A:Azapagic A., Emsley A., Hamerton I.: Polymers, the Enviroment and Sustainable Development, Wiley 2003, 0471877409

Poslední úprava: Kalousková Radka (31.07.2013)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kalousková Radka (07.12.2012)
Sylabus -

1.Historie zpracování polymerů na pryže, plasty a vlákna

2.Chemická vlákna: hodnocení vláken, klasifikace, vlastnosti,

3.Úprava vláken, použití, netkaný textil

4.Adheziva: teorie adheze, pevnost spoje, klasifikace a základní typy lepidel,

5.Klasifikace a základní typy nátěrových hmot,způsoby použití,nátěrové hmoty pro antikorozní ochranu

6.Polymery v obalové technice : ekologické aspekty, legislativa, bariérové vlastnosti

7.Plošné jednoduché a vrstvené obalové materiály, tvářené a tvarované obaly, modifikace obalových materiálů

8.Polymery v kožedělném průmyslu : využití polymerů při zpracování přírodních usní, při výrobě chemických usní a obuvnických přípravků, hygienické vlastnosti

9.Polymery ve stavebnictví : izolační, konstrukční a instalační materiály, polymery jako modifikátory stavebních hmot

10.Polymery ve strojírenství : konstrukční plasty, kompozity, charakterizace, sortiment plastů pro elektrotechnické a elektrické aplikace

11.Polymerní odpady: vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance

12.Fyzikální a chemická recyklace, surovinové zhodnocení plastů, ekologické aspekty

13.Separace plastů,detekční techniky, způsoby recyklace PETP,PVC, PO, PS,PA, PU, atd

14.Energetické zhodnocení plastů a pryží, toxické produkty spalování, regenarace pryže

Poslední úprava: Kalousková Radka (31.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, technologie zpracování polymerních materiálů

Poslední úprava: Kalousková Radka (07.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha