PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výroba polymerů - N112017
Anglický název: Polymer Manufacturing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou informace o obecných technologických postupech výroby komoditních a některých speciálních (ko)polymerů a základních typech reaktorů používaných pro jejich přípravu, popis přípravy průmyslových polymerů, jejich základních vlastností a aplikačních možností. Předmět také stručně shrnuje surovinovou základnu pro výrobu syntetických organických polymerů a postupy pro přípravu odpovídajících monomerů.
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základních technologických procesech a postupech pro výrobu polymerů a monomerů

Výroby komoditních a některých speciálních (ko)polymerů a případně jejich směsí v souvislostech - výroba monomeru, složení polymerační násady, polymerace, isolace produktu, vlastnosti, zpracování, zákl.aplikace

Vybrat vhodný polymer pro danou aplikaci

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Literatura -

Z:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

Z:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

D:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

D:Králíček J., Kondelíková J., Roda J.: Výroba polymerů I a II, IVVP MP ČSR, Praha 1977

Poslední úprava: Roda Jan (16.11.2012)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://www.vscht.cz/pol/

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Seminární práce (krátká rešerše) na dané tema a její presentace

Poslední úprava: Roda Jan (16.11.2012)
Sylabus -

1. Základní údaje o světové produkci polymerů, historické a vývojové trendy, ekologické aspekty, surovinová základna polymerní chemie.

2. Základní typy polymeračních reaktorů, základní dělení polymerního procesu. Polymerace v monomerní fázi.

3. Polymerace suspenzní, polymerace emulzní. C2 sloučeniny, příprava a využití ethylenu. C3 sloučeniny, příprava a využití propylenu.

4. Polyethylen (HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE). Kopolymery ethylenu. Chemické modifikace polyethylenu.

5. Polypropylen a jeho kopolymery. C4 sloučeniny, buteny, 1,3-butadien. Polymery a kopolymery isobutenu, polymerace cykloalkenů.

6. Polystyren (standardní, rázuvzdorný, zpěňovatelný). Kopolymery styrenu, ABS polymery. Isolace a využití benzenu, toluenu a vyšších aromátů.

7. Radikálová, iontová a polyinzerční polymerace dienů. Polybutadienové elastomery, kapalné a termoplastické kaučuky. Polyisopren, polychloropren.

8. Polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Fluoroplasty a fluorované elastomery. Polyvinylestery, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, polyvinylacetaly.

9. Polymethakryláty a polyakryláty. Polyakrylonitril, kopolymery akrylonitrilu. Polyethery, polyfenylenoxid, polyformaldehyd.

10. Polyestery lineární, polykarbonáty. Alkydy jednoduché, modifikované, nenasycené polyestery.

11. Polyamidy alifatické, aromatické polyamidy. Polyurethany (lineární, pěnové, elastomery).

12. Silikony. Epoxidové polymery (reaktoplasty).

13. Fenoplasty (novolaky, resoly). Aminoplasty (močovinoformaldehydové a melaminoformaldehydové hmoty).

14. Polysulfidy a polysulfony. Výroba a využití synthesního plynu. Výroba a využití methanu, methanolu, formaldehydu.

Poslední úprava: TAJ112 (20.10.2014)
Vstupní požadavky

Organická chemie I, Makromolekulární chemie, (Chemické inženýrství)

Vyžadované vstupní znalosti z oblasti názvosloví organické a makromolekulární chemie, základů termodynamiky, mechanismu a kinetiky polyadičních, polykondenzačních a polyinzerčních polyreakcí, chemických reakcí polymerů.

Poslední úprava: Roda Jan (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I, Makromolekulární chemie

Poslední úprava: TAJ112 (07.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 0.5 13
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 15
Ústní zkouška 85

 
VŠCHT Praha