PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru II - N112019
Anglický název: Specialized Laboratory II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kadeřábková Alena Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratoře navazují na předměty Technologie zpracování polymerních materiálů,Plastikářské přísady (suroviny), Metody charakterizace polymerních látek a Gumárenské přísady.Náplní Laboratoří oboru polymerní materiály II je příprava směsí z kaučuků a plastů, měření zpracovatelských charakteristik polymerních směsí, vulkanizace,měkčené materiály a materiály se zvýšenou houževnatostí.Příprava zkušebních těles lisováním, měření a vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností polymerů.
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat přísady do směsí plastů a kaučuků.

Vyhodnocovat zpracovatelské podmínky při výrobě polymerních směsí.

Zpracovat polymery a vyhodnocovat jejich vlastnosti.

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Literatura -

Z:Ivo Klier, Jan Šimek,Návody pro laboratorní cvičení ze zpracování kaučuků a plastů (skriptum VŠCHT Praha),SNTL Praha 1986

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.1),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35279-9

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.2),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35280-2

Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J Wiley@Sons (dostupné na http://www.vscht.cz/pol/)

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Klasifikovaný zápočet vychází z hodnocení jednotlivých prací po odevzdání protokolu a ze známky závěrečného testu.

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Sylabus -

1.Základní poznatky týkající se zpracovatelských zařízení, bezpečnost práce

2.VÍCEFÁZOVÉ HOUŽEVNATÉ KOMPOZITY

3. HOŘLAVOST POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ

4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE I

5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE II

6. SIRNÉ VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY

7. VYTLAČOVATELNOST SMĚSÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU

8. ZPRACOVÁNÍ LATEXU PŘÍRODNÍHO KAUČUKU MÁČENÍM

9. MĚKČENÉ SMĚSI POLYVINYLCHLORIDU

10. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU I

11. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU II

12. HODNOCENÍ BARVY POLYMERNÍCH FÓLIÍ

13. ZHODNOCENÍ ODPADNÍ PRYŽE

14. Závěrečný test

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie,Metody charakterizace polymerů.

Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 3 84
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 80
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha