PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru II - N112034
Anglický název: Specialized Laboratory II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře navazují na předměty Technologie zpracování polymerních materiálů, Plastikářské přísady (suroviny),Metody charakterizace polymerních látek a Gumárenské přísady. Náplní laboratoří oboru je příprava směsí z kaučuků a plastů, měření zpracovatelských charakteristik polymerních směsí, vulkanizace, měkčené materiály a materiály se zvýšenou houževnatostí. Příprava zkušebních těles lisováním, měření a vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností polymerů.
Poslední úprava: SIMEKJ (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat přísady do směsí plastů a kaučuků.

Vyhodnocovat zpracovatelské podmínky při výrobě polymerních směsí.

Zpracovat polymery a vyhodnocovat jejich vlastnosti

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Literatura -

Z:Ivo Klier, Jan Šimek, Laboratorní cvičení ze zpracování kaučuků a plastů ,SNTL 1986.

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.1),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35279-9

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.2),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35280-2

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology. J.Wiley@Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Klasifikovaný zápočet vychází z hodnocení jednotlivých prací po odevzdání protokolu a ze známky závěrečného testu.

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Sylabus -

1.Základní poznatky týkající se zpracovatelských zařízení, bezpečnost práce

2. VÍCEFÁZOVÉ HOUŽEVNATÉ KOMPOZITY

3. HOŘLAVOST POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ

4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE

5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE

6. SIRNÉ VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY

7. VYTLAČOVATELNOST SMĚSÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU

8. ZPRACOVÁNÍ LATEXU PŘÍRODNÍHO KAUČUKU MÁČENÍM

9. MĚKČENÉ SMĚSI POLYVINYLCHLORIDU

10. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU I

11.TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU II

12. HODNOCENÍ BARVY POLYMERNÍCH FÓLIÍ

13. ZHODNOCENÍ ODPADNÍ PRYŽE

14. ZÁVĚREČNÝ TEST

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulármí chemie,Fyzika polymerů

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 3 84
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 80
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha