PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výroba a zpracování polymerních materiálů - N112043
Anglický název: Manufacture and processing of polymer materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou informace o obecných technologických postupech výroby komoditních (ko)polymerů, popis přípravy průmyslových polymerů a způsobů jejich zpracování na konečné výrobky.
Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1) postupy výroby komoditních polymerů

2) základní způsoby zpracování polymerních materiálů

Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)
Literatura -

Z:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

Z:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

Z:Ducháček V.:POLYMERY - výroba,vlastnosti,zpracování,použití,3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011.ISBN 80-7080-617-6.

D:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

D:Králíček J., Kondelíková J., Roda J.: Výroba polymerů I a II, IVVP MP ČSR, Praha 1977

Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Sylabus -

1. Základní údaje o světové produkci polymerů, surovinová základna polymerní chemie, typy polymeračních reaktorů, základní dělení polymerního procesu.

2. Polyethylen a kopolymery ethylenu. Chemické modifikace polyethylenu.

3. Polypropylen a jeho kopolymery. Polymery a kopolymery isobutenu, polymerace cykloalkenů.

4. Polystyren a kopolymery styrenu, ABS polymery.

5. Polymerace dienů. Polybutadienové elastomery, kapalné a termoplastické kaučuky. Polyisopren, polychloropren.

6. Polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Fluoroplasty a fluorované elastomery. Polyvinylestery, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, polyvinylacetaly.

7. Polymethakryláty a polyakryláty. Polyakrylonitril, kopolymery akrylonitrilu. Polyethery, polyfenylenoxid, polyformaldehyd.

8. Polyestery lineární, polykarbonáty. Alkydy jednoduché, modifikované, nenasycené polyestery.

9. Polyamidy alifatické, aromatické polyamidy. Polyurethany.

10. Silikony. Epoxidové polymery. Fenoplasty a aminoplasty.

11. Přísady a výroba polymerních směsí

12. Zpracování polymerů v kapalném stavu (máčení, lití, natírání, napěňování, potiskování)

13. Zpracování polymerů tvářením (lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování, tisk)

14. Zpracování polymerů tvarováním (za tepla, za studena, přetlakem, podtlakem)

Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.2 90
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha