Aplikace bioinformatiky - N143050
Anglický název: Bioinformatics Applications
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vondrášek Jiří RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M143005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (10.06.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikacemi bioinformatiky napříč obory a definovat jejich synergii. Probírány budou koncepty bioinformatických projektů v imunologii, farmacii a ostatníci oborech Life Science. Studenti se též obeznámí s právními, etickými a komerčními důsledky využití bioinformatiky a budou poučeni o autorství a patentové ochraně při zveřejňování výsledků. Přestaveny též budou významné evropské a světové integrační bioinformatické projekty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ143 (08.08.2013)

Studenti budou umět:

  • Vytvořit a posoudit bioinformatický projekt.
  • Zhodnotit právní a ekonomické aspekty bioinformatických projektů.
  • Vyhledávat v databázi patentů.
  • Budou mít přehled o stěžejních bioinformatických projektech v Evropě i mimo Evropu.
  • Posoudit eknomickou náročnost bioinformatického výzkumu v dané oblasti.
Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (10.06.2013)

Z: CS Clair, JE Visick, Exploring Bioinformatics: A Project-Based Approach, Jones and Bartlett Publishers 2010, ISBN: 978-0-7637-5829-5

D: Edward H. Shortliffe, James J. Cimino, Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Springer 2006, ISBN: 978-0-378-28986-1

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ143 (08.08.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (08.08.2013)

1. Bioinformatika v biologii

2. Bioinformatika v Life Sciences - konvence, datové zdroje, projekty

3. Bioinformatika ve farmacii

4. Bioinformatika v imunologii

5. Bioinformatika v zemědělství

6. Bioinformatika v lesnictví a ochraně životního prostředí

7. Geoinformatika

8. Právní, etické a komerční otázky bioinformatiky I

9. Právní, etické a komerční otázky bioinformatiky II

10. Biosensing

11. Výhledy a využití bioinformatiky v lékařství a diagnostice

12. Evropské integrační bioinformatické projekty

13. Světové bioinformatické projekty a jejich souvislosti

14. Bioinformatika a její výuka

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (08.08.2013)

Biochemie, Molekulární genetika, Základy bioinformatiky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100