PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikace bioinformatiky - M143005
Anglický název: Bioinformatics Applications
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Vondrášek Jiří prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : N143050
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikacemi bioinformatiky napříč obory a definovat jejich synergii. Probírány budou koncepty bioinformatických projektů v imunologii, farmacii a ostatníci oborech Life Science. Studenti se též obeznámí s právními, etickými a komerčními důsledky využití bioinformatiky a budou poučeni o autorství a patentové ochraně při zveřejňování výsledků. Přestaveny též budou významné evropské a světové integrační bioinformatické projekty.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Vytvořit a posoudit bioinformatický projekt.
  • Zhodnotit právní a ekonomické aspekty bioinformatických projektů.
  • Vyhledávat v databázi patentů.
  • Budou mít přehled o stěžejních bioinformatických projektech v Evropě i mimo Evropu.
  • Posoudit eknomickou náročnost bioinformatického výzkumu v dané oblasti.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Cvrčková F., Úvod do praktické bioinformatiky, Academia, 2006, ISBN:80-200-1360-1

Z: Zvárová J., Biomedicínská informatika V.- Metody molekulární biologie a bioinformatiky, Karolinum, 2013, ISBN: 9788024621500

Z: CS Clair, JE Visick, Exploring Bioinformatics: A Project-Based Approach, Jones and Bartlett Publishers 2013, ISBN: 978-1284034240

D: Edward H. Shortliffe, James J. Cimino, Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Springer 2014, ISBN: 978-1447144731

Poslední úprava: Svozil Daniel (04.11.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Bioinformatika v biologii

2. Bioinformatika v Life Sciences - konvence, datové zdroje, projekty

3. Bioinformatika ve farmacii

4. Bioinformatika v imunologii

5. Bioinformatika v zemědělství

6. Bioinformatika v lesnictví a ochraně životního prostředí

7. Geoinformatika

8. Právní, etické a komerční otázky bioinformatiky I

9. Právní, etické a komerční otázky bioinformatiky II

10. Biosensing

11. Výhledy a využití bioinformatiky v lékařství a diagnostice

12. Evropské integrační bioinformatické projekty

13. Světové bioinformatické projekty a jejich souvislosti

14. Bioinformatika a její výuka

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Molekulární genetika, Základy bioinformatiky

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Závěrečná zkouška je písemná.

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha