Bioinformatický seminář II - N143053
Anglický název: Bioinformatics Seminar II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N112027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (11.07.2013)
V rámci Bioinformatického semináře II budou mít studenti možnost diskutovat a řešit problémy vzniklé při tvorbě bakalářských prací s bioinformatickými experty zajišťujícími výuku v navazujícím magisterském oboru. Nedílnou součástí semináře je též "nácvik" obhajoby bakalářské práce, tj. příprava odborné prezentace a její přednesení před publikem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ143 (09.08.2013)

Studenti budou umět:

  • formulovat problémy
  • připravit si odbornou prezentaci
  • přednést prezentaci před publikem v daném časovém úseku
Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (09.08.2013)

D: Plamínek Jiří, Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět, Grada 2012, ISBN: 978-80-247-4484-1

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ143 (09.08.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (09.08.2013)

1. - 2. Prezentace témat bakalářských prací

3. - 4. Identifikace problémů při řešení bakalářských prací

5. - 10. Konzultace a řešení problémů

11. - 13. Příprava obhajoby bakalářské práce

14. Prezentace bakalářské práce a její obhajoba

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (09.08.2013)

Biochemie, Molekulární genetika, Bioinfortmatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100