PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Semestrální projekt oboru informatika a chemie II - N112027
Anglický název: Informatics and Chemistry: Semestral Project II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Informatici
Záměnnost : Z112027
Je záměnnost pro: N143039, N320096, N143053, N143027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: ROZ112 (10.01.2006)

Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti získané při tvorbě Projektu I. Každý student se zaměří na specifické odborné téma, o kterém shromáždí všechny dostupné informace, a tyto informace bude prezentovat formou webového portálu. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi využití informační techniky při komplexním sběru a vyhodnocení informací. Důraz bude kladen na přehlednost prezentovaných informací, která bude ověřována vzájemným hodnocením studenty.

 
VŠCHT Praha