PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální projekt oboru III - N143039
Anglický název: Semester Project III
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Hoksza David RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N112027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (19.11.2012)
Na komplexnějším databázovém projektu si studenti vyzkouší a ověří nabyté znalosti a schopnosti z předmětu Databáze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Studenti budou umět:

  • analyzovat potřeby daného informačního systému
  • modelovat informační systém
  • navrhnout a implmenetovat informační systém na databázové úrovni
Literatura -
Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)

Z: Ramakrishnan R., Gehrke J.: Database Management Systems, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2002, 0072465638

Z: SQL Server Books Online, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx

D: Vieira, R.: Beginning Microsoft SQL Server 2008 Programming (Wrox Programmer to Programmer), Wrox, 2009, 0470257016

Studijní opory -
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (05.07.2013)

Konzultace.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (19.11.2012)

Výsledky studenti odevzdávají jako funkční program a zároveň jej předvedou i ve formě prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (05.07.2013)

Prezentace návrhu aplikace, implementace softwarové aplikace, konzultace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (12.07.2013)

Předmět Databáze (N409049).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha