PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioinformatický seminář I - N320096
Anglický název: Bioinformatics seminar I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N112027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.08.2016)
V průběhu semináře student(ka) nastuduje problematiku představenou ve vybraném vědeckém článku, jehož předmět zájmu a použité metody je blízké zvolené bakalářské práci. Na toto téma student(ka) zpracuje prezentaci spojenou s diskusí. Tyto presentace budou představovat hlavní naplň semináře.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (18.06.2013)

Studenti budou umět:

Pracovat s vědeckou literaturou, presentovat a diskutovat vědecké poznatky

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (18.06.2013)

Z: F. Cvrčková: Úvod do praktické bioinformatiky, Academia, 2006, ISBN:80-200-1360-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

http://web.vscht.cz/spiwokv/bioseminar/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (18.06.2013)

Vypracování a přednesení presentace

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (18.06.2013)

1. Zadání témat

2. Zdroje informací v bioinformatice

3. Grafická presentace vědeckých dat

4. Proces publikování vědeckých dat - peer review

5. Proces publikování vědeckých dat - technické náležitosti

6. Presentace výsledků a rétorika

7.-14. Presentace projektů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (25.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 70

 
VŠCHT Praha