PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální projekt oboru II - N143027
Anglický název: Semester Project II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N112027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (15.10.2012)
Cílem projektu je doplnit znalosti z předmětu „Internetové publikování“ o komplexnější pohled na tvorbu webu. Studenti si musí promyslet v celé šíři požadavky kladené na složitější web (např. strukturu, navigaci nebo přístupnost) a zpracovat jeho detailní návrh, jakož i implementaci se zaměřením na rozdílné cílové platformy (stolní počítač versus mobilní zařízení a podobně).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Zpracovat webovou prezentaci pro rozdílná cílová média.

Využít nejmodernější vlastnosti jazyků HTML5 a CSS3.

Orientovat se v objektové reprezentaci sémantických dokumentů na webu.

Literatura -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (16.11.2012)

D: Pilgrim, Mark: „HTML5: Up and Running“. O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-0596806026

Studijní opory -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (16.11.2012)

http://w3c.org

http://diveinto.html5doctor.com (právě probíhající český překlad na http://kniha.html5.cz)

http://zdrojak.cz

http://zvon.org

http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/index.html

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (15.10.2012)

Zápočet je udělen na základě vypracovaného projektu, přičemž se hodnotí všechny jeho části -- jak podrobný rozbor a návrh, tak implementace.

Sylabus -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (12.07.2013)

Zpracování projektu podle zadání pro příslušný rok.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (12.07.2013)

souběžná účast na předmětu Internetové publikování

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 70

 
VŠCHT Praha