PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny uměleckých řemesel-kovy - N148017
Anglický název: History of Handicrafts: Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2010 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Spiwoková Světlana PhDr.
Je záměnnost pro: B148006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět navazuje na Řemeslné techniky a Dějiny uměleckých řemesel. V jednotlivých kapitolách se studenti seznamují se specifičností uměleckořemeslného zpracování kovů v různých historických obdobích. Pozornost je věnována technikám a materiálům se kterými se restaurátor a konzervátor setkává v praxi.
Poslední úprava: TAJ148 (02.06.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • charakterizovat jednotlivé slohy,
  • určit techniky, jimiž se vyznačují kovové předměty vytvořené (vyrobené) v určitém období.

Budou se orientovat v typech předmětů a dekorech.

Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)
Literatura -

Z: Stehlíková D.: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, Libri, 2003, ISBN 80-85983-90-7

Z: Knápek Z.: edice knih Rukověť starožitníka a sběratele, nakladatel: Ing. Antonín Franek, ISBN 80-85839-53- 9, ISBN 80-85839-32-6, ISBN 80-85839-22-9, ISBN 80-85839-50-4

D: de Morant H.: Dějiny užitého umění, Odeon, 1983

D: Semerák G., Bohman K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL, 1979

D: Křížek L.:Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri, 2003

D: Manoušek R.: Zvonařství, Grada, 2006

D: Janotka M. Linhart K: Zapomenutá řemesla, Svoboda, 1984

Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (02.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. písemný test - posluchač určí na základě fotografické dokumentace typ předmětu, techniku, sloh, autora nebo století.

2. ústní zkouška - jednotlivé otázky odpovídají obsahu vyučovaných kapitol

Poslední úprava: TAJ148 (02.06.2009)
Sylabus -

1. Úvod – typy kovářských prací, základní typy zbraní a zbroje, typy liturgických předmětů, stolního náčiní a šperků.

2. Pravěk - doba kovů.

3. Egyptský šperk a zpracování kovů.

4. Antika – bronzy, zbroj a šperky Řeků.

5. Bronzy a šperky Etrusků a Římanů.

6. Šperky Velké Moravy, emaily a byzantské práce z kovu.

7. Kovářství, liturgické náčiní a šperky středověku.

8. Renesanční bronzy, šperky, stolní stříbro a cínařství. Materiály rudolfínské doby.

9. Baroko – kovy, šperk, liturgie.

10. Směry 19. století, nové materiály, vliv průmyslu.

11. Biedermeier a historismy.

12. Secese, významné osobnosti, cín, kovářské práce, šperk.

13. Kubismus, Art deco.

14. Design a užité umění 20. století.

Poslední úprava: TAJ148 (02.06.2009)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha