PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny umění novověku I - N148021
Anglický název: Art History of Modern Period I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Záměnnost : Z148021
Je záměnnost pro: B148010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Studenti se seznámí s uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění renesance v Itálii a Zaalpí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Studenti budou umět:

  • základní znalosti o hlavních obdobích dějin umění
  • využít odborné pojmosloví
  • mezioborově komunikovat.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Z:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970. (edice: Larousse. Umění a lidstvo)

Z:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

Z.GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

Z:TOMAN, Rolf (ed.), Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha 2000. ISBN 80-7209-252-9.

Z:HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.

D:ŠAMÁNKOVÁ, Eva, Architektura české renesance. Praha 1961.

D:WITTKOWER, Rudolf - WITTKOWER, Margot, Born under Saturn: the Character and Conduct of Artist: A Documented History from Antiquity to the French D:Revolution. New York 1969. ISBN 0-393-00474-0.

D:VASARI, Giorgio (PREISS, Pavel (ed.)), Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů 1, 2. Praha 1976-1977.

D:MARTINDALE, Andrew, Člověk a renesance. Praha 1972. (edice: Umění světa).

D:MUCHKA, Ivan. [10 století architektury. 3], Architektura renesanční. Praha 2001. ISBN 80-86161-37-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

1. Renesanční architektura v Itálii v 15. století

2. Renesanční malířství v Toskánsku, Římě a severní Itálii v 15. století

3. Sochařství 15. století v Itálii

4. Vrcholně renesanční a manýristické sochařství v Itálii

5. Vrcholně renesanční a manýristická architektura v Itálii

6. Vrcholně renesanční malířství v Římě a Benátkách, manýrismus v Itálii

7. Umění kolem roku 1500 a počátky renesance v Zaalpí

8. Renesanční umění v Zaalpí - Francie, Nizozemí a Španělsko v 16. století

9. Rané projevy renesance v českých zemích

10. Renesanční architektura v českých zemích

11. Stavby a výzdoba budov vrcholné renesance v českých zemích

12. Renesanční sochařství v českých zemích

13. Renesanční malířství v českých zemích

14. Umělci dvora Rudolfa II. a manýrismus v Zaalpí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

žádné

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

None

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha