PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Figurální kreslení - N148026
Anglický název: Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Je záměnnost pro: B148013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují grafických studií figury a jejích detailů (hlavy, ruky apod.)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

kreslit studie stojící, sedící a pohybující se figury

kreslit studie datailů figury (hlavu, ruku aj.)

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (16.03.2005)

1. Sedící figura v životní velikosti.

2. Stojící figura v životní velikosti - v lince I.

3. Stojící figura v životní velikosti - v lince II.

4. Ležící figura s důrazem na perspektivu.

5. Kresba sádrové figury s draperií.

6. Kresba živého modelu s důrazem na výraz I.

7. Kresba živého modelu s důrazem na výraz II.

8. Figura s naznačenou kostrou v těle I.

9. Figura s naznačenou kostrou v těle II.

10. Figura s naznačenou kostrou v těle III.

11. Kresba figury s důrazem na ruce.

12. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka I.

13. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka II.

14. Studium výrazů obličeje.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N700016 a N700017

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Věcné kreslení, Výtvarné cvičení I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha