PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technické výpočty na PC - N215001
Anglický název: Technical Calculations on PC
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/strakap
Garant: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na řešení složitějších technických výpočtů s využitím programu MS Excel. Studenti jsou seznámeni s pokročilejšími funkcemi programu, které aplikují ve vzorových příkladech.
Poslední úprava: Straka Petr (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využívat pokročilejší funkce programu MS Excel

Samostatně řešit složitější úlohy v programu MS Excel

Poslední úprava: Straka Petr (25.04.2017)
Literatura -

Z: Interní výukové materiály

D: Barilla J, Simr P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2421-5

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Studijní opory -

Straka P.: Technické výpočty na PC. Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na stránkách vyučujícího

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Úvod-použití MS Excel v technických výpočtech

2. Aplikační příklady

3. Tvorba grafů pro prezentační účely typografické zásady, přenos do jiných aplikací (MS Word, PowerPoint)

4. Import a zpracování dat z jiných zdrojů (filtrace a vyhlazování záznamů měření, tvorba histogramu apod.)

5. Aplikační příklady

6. Optimalizace, nelineární rovnice (nástroj Řešitel)

7. Aplikační příklady

8. Aproximace křivek - Curve Fitting pomocí funkce Řešitel

9. Aplikační příklady

10. Numerická integrace

11. Aplikační příklady

12. Aplikační příklady

13. Aplikační příklady

14. Závěrečný zápočtový test

Poslední úprava: Straka Petr (25.04.2017)
Studijní prerekvizity -

Využití výpočetní techniky nebo Aplikace výpočetní techniky

Poslední úprava: ROZ215 (20.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha