PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Průmyslová maziva - N215004
Anglický název: Industrial Lubricants
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kozák Petr doc. Ing. CSc
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: CERNYA (06.01.2012)
Předmět seznamuje se základy výroby, s vlastnostmi a použitím maziv v průmyslových aplikacích. Důraz je kladen na průmyslové praktické aspekty mazání v různých typech zařízení - turbíny, kompresory, hydraulické soustavy, apod. Součástí výuky jsou zásady péče o maziva při skladování a údržba maziv při provozu, včetně chemického hdnocení stavu maziv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice maziv.

Praktické aspekty mazání v různých typech zařízení - turbíny, kompresory, hydraulické soustavy, apod.

Zásady péče o maziva při skladování a údržbě maziv při provozu, včetně chemického hodnocení stavu maziv.

Literatura -
Poslední úprava: CERNYA (16.08.2013)

D: Vybrané texty z domácích i zahraničních časopisů a konferencí - elektronicky.

Studijní opory -
Poslední úprava: CERNYA (16.08.2013)

Černý J.: Průmyslová maziva. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

1. Maziva, oleje, viskozita, tření, opotřebení

2. Základové oleje, technologie

3. Základové oleje, vlastnosti

4. Míchání mazacích olejů, aditivace

5. Oxidace a stárnutí olejů

6. Analytické metody a postupy v tribologii 1

7. Analytické metody a postupy v tribologii 2

8. Motorové oleje

9. Automobilové kapaliny, převodové oleje, stacionární motory

10. Průmyslové oleje a maziva 1

11. Průmyslové oleje a maziva 2

12. Průmyslové oleje a maziva 3

13. Péče o maziva, údržba

14. Opakování a cvičení

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: CERNYA (16.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha