Organické technologie - N215006
Anglický název: Organic Technology
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB215002, B215002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s nejdůležitějšími procesy, pomocí kterých se vyrábějí velkotonážních organické chemikálie. Absolventi získají základní přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku, bionafty, bioetanolu, výbušnin a dalších látek.
Poslední úprava: Blažek Josef (22.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základy výroby nejdůležitějších velkotonážních organických chemikálií.

Orientovat se ve výrobě hlavních druhů syntetických plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken a dalších organických chemikálií.

Základy výroby nejdůležitějších druhů kapalných biopaliv.

Poslední úprava: Blažek Josef (22.07.2013)
Literatura -

Z. Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw­Hill, London 2005, ISBN 0-07-141042-2.

D: List H.L.: Petrochemical Technology. Prentice-Hall, New Jersey (USA) 1986, ISBN 0-13-661992-4

D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. Third Completely Revised Edition. A Wiley company, Weinheim (FRG) 1997, ISBN 3-527-28838-4

Poslední úprava: Blažek Josef (22.07.2013)
Studijní opory -

Blažek J., Matějovský L.: Organické technologie. Přednášky poskytované studentům v elektronické formě zveřejněné na http://web.vscht.cz/blazekj/OrgTech/

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: ROZ215 (22.08.2013)
Sylabus -

1. Surovinové zdroje pro výrobu velkotonážních organických chemikálií, základní zpracování ropy

2. Pyrolýza uhlovodíků, čistění a dělení pyrolýzních plynů

3. Výroba propenu při katalytickém krakování

4. Výroba benzenu a toluenu

5. Výroba xylenů

6. Důležité deriváty etylenu

7. Důležité deriváty propylenu

8. Separace a petrochemické využití C4 frakce

9. Využití benzenu

10. Využití toluenu a xylenů

11. Výroba vodíku a syntézních plynů, chemikálie ze syntézních plynů

12. Velkotonážní biotechnologie, výroba bionafty

13. Výroba a použití glycerolu a bioetanolu

14. Výroba a vlastnosti výbušnin

Poslední úprava: Blažek Josef (22.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: Blažek Josef (22.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100