PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř technologie ropy II - N215016
Anglický název: Laboratory of Petroleum Technology II
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti si zvolí projekt z témat vypsaných jednotlivými pracovníky ústavu technologie ropy a alternativních paliv (ústav 215). Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí projektu a poté projekt musí obhájit před hodnotící komisí.
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu.

Připravit si prezentaci projektu

Obhájit projekt před odbornou komisí

Poslední úprava: ROZ215 (21.11.2012)
Literatura -

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Studijní opory -

Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu. Dostupné v elektromické formě na http://cesmina.vscht.cz/trp/cz/zaverecne-prace_28

Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Sylabus -

1. Studium literatury

2.-12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Semestrální projekt oboru CHTTP

Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha