PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologická laboratoř - N216017
Anglický název: Technological Laboratory
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M216013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (25.01.2018)
Cílem předmětu je zdokonalit dovednosti studentů při práci na laboratorních zařízeních na specializovaném pracovišti - Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha. Student se seznámí s obsluhou specifické laboratorní techniky a získá zkušenosti se speciálními laboratorními postupy. Získané dovednosti a zkušenosti využije student při vypracování diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

  • obsluhovat laboratorní přístroje a zařízení, které tvoří vybavení specializovaného pracoviště Ú216 VŠCHT Praha
  • použít v praxi specielní metody a postupy
  • zpracovat a vyhodnotit výsledky
Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (25.01.2018)

K tomuto předmětu se nevztahují žádné studijní opory. Tyto opory mohou být určeny individuálně školitelem diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (29.01.2018)

1. Studium literatury

2. - 12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace výsledků výzkumného projektu

14. Obhajoba výzkumného projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Ukončený magisterský stupeň VŠ na škole chemického směru.

Absolvované bezpečnostní školení vedené autorizovanou osobou.

Způsobilost pro práci v laboratoři.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je odevzdaná písemná forma výzkumného projektu (50 %) a úspěšná obhajoba projektu (50 %).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha