Seminář k projektu oboru - N217035
Anglický název: Seminar to Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: M217022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. V rámci předmětu studenti provedou literární rešerši na zadané téma a na jejím základě vytvoří prezentaci.
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pracovat s odbornou literaturou,

prezentovat výsledky vědecké práce.

Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)
Literatura -

Z:dle pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.07.2013)
Sylabus -

1.-7. Práce s odbornou literaturou, literární rešerše

8.-13. Prezentování vědeckých a technických informací

14. Vlastní prezentace

Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100