PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář k projektu technologie vody - M217022
Anglický název: Water Technology: Seminar to Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N217035
Anotace -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. V rámci předmětu studenti provedou rešerši na zadané téma vytvoří krátkou prezentaci. Dále budou studenti seznámeni se základními principy správného navrhování experimentů (Design of Experiments) a se speciálními zdroji informací v oblasti vodního hospodářství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

  • pracovat s odbornou literaturou,
  • prezentovat výsledky vědecké práce,
  • správně navrhovat experimenty.
Literatura -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

dle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

https://tvp.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

1.-4. Prezentace experimentálních dat

  • Technické texty
  • Orální prezentace
  • Postery

5.-8. Experimentální design I

  • Teoretický základ experimentální práce
  • Základní typy experimentálního designu (Faktoriální design, Plocha odezvy atd.)
  • Základní statistické přístupy (testování odlišnosti výběrů, ANOVA atd.)

9.-12. Experimentální design II

  • Praktické příklady

Vlastní prezentace

13.-14. Zdroje informací ve vodním hospodářství

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Vytvoření prezentace na zadané téma.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,4 11
Práce na individuálním projektu 1,1 30
Účast na seminářích 0,5 15
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha