PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář k projektu technologie vody - M217022
Anglický název: Water Technology: Seminar to Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N217035
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. V rámci předmětu studenti provedou rešerši na zadané téma vytvoří krátkou prezentaci. Dále budou studenti seznámeni se základními principy správného navrhování experimentů (Design of Experiments) a se speciálními zdroji informací v oblasti vodního hospodářství.
Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s odbornou literaturou,
  • prezentovat výsledky vědecké práce,
  • správně navrhovat experimenty.
Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Literatura -

dle pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Sylabus -

1.-4. Prezentace experimentálních dat

  • Technické texty
  • Orální prezentace
  • Postery

5.-8. Experimentální design I

  • Teoretický základ experimentální práce
  • Základní typy experimentálního designu (Faktoriální design, Plocha odezvy atd.)
  • Základní statistické přístupy (testování odlišnosti výběrů, ANOVA atd.)

9.-12. Experimentální design II

  • Praktické příklady

Vlastní prezentace

13.-14. Zdroje informací ve vodním hospodářství

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vytvoření prezentace na zadané téma.

Poslední úprava: Bartáček Jan (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.4 11
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Účast na seminářích 0.5 15
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha