PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář k projektu oboru - N217035
Anglický název: Seminar to Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: M217022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. V rámci předmětu studenti provedou literární rešerši na zadané téma a na jejím základě vytvoří prezentaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)

Studenti budou umět:

pracovat s odbornou literaturou,

prezentovat výsledky vědecké práce.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.11.2012)

Z:dle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.07.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ217 (21.11.2012)

1.-7. Práce s odbornou literaturou, literární rešerše

8.-13. Prezentování vědeckých a technických informací

14. Vlastní prezentace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Práce na individuálním projektu 0,9 25
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha