Energetická zařízení - N218014
Anglický název: Equipment for Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jiříček Ivo Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M218005
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (12.07.2013)
Předmět je zaměřen na detailní analýzu konstrukčních řešení výroby tepla a elektrické energie při využití energetického potenciálu fosilních a alternativních zdrojů. Cílem předmětů je intenzifikovat aplikaci inovativních Clean/BAT technologií v průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (12.07.2013)

Studenti budou umět:

Navrhnout technologie při výrobě a využití ekologického tepla a zelené elektrické energie

Číst a analyzovat strojní výkresy a plány komponent v řezech a pohledech

Bilancovat a optimalizovat zařízení s tepelnými cykly v kogeneraci.

Navrhnout vhodné materiály pro dané aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (30.09.2013)

R:Jiříček. I.: Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,vydavatelství VŠCHT Praha,1997,80-7080-297-9

A:B.Buecker: Fundamentals of Steam Generation Chemistry, , Penn Well Corporation,2000,087814750-0

A:E.B. Woodruff, H.B. Lammers: Steam Plant Operation-Eighth Edition, , McGraw-Hill,2005,0-07-141846-6

A:Environmental Impact of Power Generation, A Royal Society of Chemistry book,Issues in Environmental Science and Technology,Vol. 11, Springer-Verlag, New York,1999,0-85404-250-4,

A:P. Chattopadhyay: Boiler Operations Question and Answers,Cole-Palmer International,627 pages, 1995,0-07-460296-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (12.07.2013)

BAT reference documents http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/

Energy Strategy for Europe http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Sylabus -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (17.01.2018)

1. Zařízení tradiční energetiky: vnější palivové hospodářství, -zásobníky tekutých paliv, skládka uhlí,

2. Vnitřní palivové hospodářství, mlecí okruhy, ventilátorový mlýn, suška, třídič a zásobník práškového uhlí, hořáky a ohříváky vzduchu, vyhrnovače tuhých zbytků paliv, odstruskovací a odškvárovací zařízení, separát

3. Ohniště, dispozice, stěny, izolace, vestavby, rošty, klenby, žarupevné materiály, odprašovací a odsiřovací jednotky, absorbéry, cyklony, rukávové filtry

4. Parní kotle, konstrukce kotlů, průtočné a bubnové kotle, regulace, Výhřevné plochy, ekonomizer, výparník, přihřívák a přehřívák páry

5. Parní turbíny, rovnotlaký a přetlakový stupeň, lopatky, ucpávky, ložiska, ochrany, odstavení a konzervace

6. Zařízení chladicích okruhů, kondenzátory, povrchové a průtočné systémy, taprogge, chladicí věže

7. Zařízení nízkouhlíkové energetiky: Energetické využití odpadu, systémy čištění spalin, kotel na odpadní teplo

8. Tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, stacionární motory, µ-CHP, trigenerace

9. Plynové turbíny, spalovací komory, kompresory, paroplynové jednotky, IGCC, PP jednotky s palivovým článkem

10. Zařízení nízkoemisní energetiky: jaderné bloky, reaktory, parogenerátor, paliva, modulární a hybridní reaktory, separátory vlhkosti a turbíny

11. Zařízení obnovitelných zdrojů: zařízení na konverzi biomasy, RC a ORC spalovny

12. Zařízení pro konverzi biomasy, zplyňovací jednotky a pyrolýzery

13. Zařízení na konverzi sluneční energie, větrné a vodní turbíny

14. Zařízení pro akumulaci energie, P2P, P2H, P2G, prvky chytrých sítí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (29.01.2018)

Alternativní zdroje energie, Energetika

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50