PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Energetická zařízení - M218005
Anglický název: Equipment in Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiříček Ivo Ing. CSc.
Záměnnost : N218014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (05.09.2023)
Předmět je zaměřen na detailní analýzu konstrukčních řešení výroby tepla a elektrické energie při využití energetického potenciálu fosilních a alternativních zdrojů. Cílem předmětů je intenzifikovat aplikaci inovativních Clean/BAT technologií v průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (05.09.2023)

Studenti budou umět:

Navrhnout technologie při výrobě a využití ekologického tepla a zelené elektrické energie

Číst a analyzovat strojní výkresy a plány komponent v řezech a pohledech

Bilancovat a optimalizovat zařízení s tepelnými cykly v kogeneraci.

Navrhnout vhodné materiály pro dané aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (05.09.2023)

R:Jiříček. I.: Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,vydavatelství VŠCHT Praha,1997,80-7080-297-9

A:B.Buecker: Fundamentals of Steam Generation Chemistry, , Penn Well Corporation,2000,087814750-0

A:E.B. Woodruff, H.B. Lammers: Steam Plant Operation-Eighth Edition, , McGraw-Hill,2005,0-07-141846-6

A:Environmental Impact of Power Generation, A Royal Society of Chemistry book,Issues in Environmental Science and Technology,Vol. 11, Springer-Verlag, New York,1999,0-85404-250-4,

A:P. Chattopadhyay: Boiler Operations Question and Answers,Cole-Palmer International,627 pages, 1995,0-07-460296-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (05.09.2023)

BAT reference documents http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/

Energy Strategy for Europe http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Sylabus -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (01.02.2018)

1. Zařízení tradiční energetiky: vnější palivové hospodářství,zásobníky tekutých paliv, skládka uhlí,

2. Vnitřní palivové hospodářství, vyhrnovače tuhých zbytků paliv, odstruskovací a odškvárovací zařízení, separát

3. Ohniště, dispozice, stěny, izolace, vestavby, rošty, klenby, žarupevné materiály, odprašovací a odsiřovací jednotky, absorbéry, cyklony, rukávové filtry

4. Mlecí okruhy, ventilátorový mlýn, suška, třídič a zásobník práškového uhlí, hořáky a ohříváky vzduchu, proudové a směšovací

5. Kotle a kotelny, konstrukce kotlů, průtočné a bubnové kotle, regulace, Výhřevné plochy, ohřívák vody, výparník, přehřívák a přihřívák páry

6. Parní turbíny, rovnotlaký a přetlakový stupeň, lopatky, ucpávky, ložiska, ochrany

7. Zařízení chladicích okruhů, kondenzátory, povrchové a průtočné systémy, taprogge, chladicí věže

8. Zařízení nízkouhlíkové energetiky: paroplyn, kompresory, spalovací komory, plynové turbíny a motory

9. Zařízení kogeneračních jednotek, RC vs ORC, µ-CHP, tepelná čerpadla

10. Zařízení nízkoemisní energetiky: jaderné bloky, reaktory, parogenerátor, paliva, modulární a hybridní reaktory

11. Zařízení obnovitelných zdrojů: zařízení na konverzi biomasy I., spalování

12. Zařízení pro konverzi biomasy II., pyrolýz a zplyňování

13. Zařízení na konverzi sluneční energie, větrné a vodní turbíny

14. Zařízení pro akumulaci energie, prvky chytrých sítí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (29.01.2018)

Alternativní zdroje energie, Energetika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Jiříček Ivo Ing. CSc. (01.02.2018)

Aktivní účast na výuce 20 %, průběžný test 30 %, ústní zkouška 50 %

 
VŠCHT Praha