PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jaderná energetika a radioaktivní odpady - N218023
Anglický název: Nuclear Energy & Radioactive Waste
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AB218003, B218003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Přehledový předmět poskytující základní informace o funkci jaderných elektráren, jejich místě v energetice světové i české, o souvisejících technologiích a nakládání s radioaktivními odpady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět : orientovat se v problematice, rozumět funkci jaderné elektrárny, rozumět základním materiálovým problémům JE

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

Z:Bečvář Josef a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL, 1981

D:Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3, John Wiley & Sons, Inc. 1990

Studijní opory -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

www.sujb.cz

www.surao.cz

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (30.01.2008)

lectures and excursions

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (30.01.2008)

Knowledge in the range of lectures and short presentation on defined topic

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)

1. Historický přehled

2. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

3. Vlastnosti a popis atomového jádra, jaderné záření a štěpení jader

4. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

5. Reaktory PWR, VVER

6. Jaderná bezpečnost

7. Chemie uranu, zpracování uranové rudy. Výroba jaderných paliv

8. Přepracování jaderného paliva

9. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

10. Způsoby likvidace vysoceaktivního odpadu � vyhořelé palivové články

11. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

12. Atomový zákon

13. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

14. Jaderná energetika v ČR, současnost a perspektivy

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

No.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (16.11.2012)

ne.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha