Biologie buňky - N319001
Anglický název: Biology of the Cell
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B319001
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: B319001, AB319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I, a paralelně/následně pak předmětu Mikrobiologie a předmětů Ústavu biotechnologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organizace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminologie a schopnosti chápání buňky jako jednobuněčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Cíleně použít faktografii jednotlivých témat, a to jednak v komplexním popisu prokaryotní a eukaryotní buněčné stavby,jednak v problematice hlavních buněčných procesů a funkcí, buněčné adaptaci, buněčné diferenciaci a mezibuněčných interakcí, mimo další.

Samostatně pracovat s odbornou literaturou příslušné orientace.

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Literatura -

D: Alberts B., Základy buněčné biologie (Molecular Biology of the Cell), (? 6 vyd.): ISBN 978-0-8153-4464-3

D: Lodish A., Molecular Cell biology (až 7.vyd.) ISBN 978-1-4292-3413-9

Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1

Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5

D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/jirkuv/ BBsnímky 18 (celkový soubor vybraných PP prezentací předmětu)

Poslední úprava: JIRKUV (31.01.2018)
Sylabus - angličtina

1. Cell type

2. Cell adaptation and differentiation

3. Cell evolution

4. Cell membrane system: differentiation of membrane functions

5. Cell compartmentalization

6. Structural elements of cytosol.

7. Selfassembly of cellular structures

8. Cell autoreproduction and proliferation

9. Coordination of cell processe.

10. Nuclear architecture

11. DNA condensation,chromatin remodeling

12. Cell surface organisation and function

13. Intercellular interactions

14. The construction of hybrid cell

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Návaznost na předmět Biologie I

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100