PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biotechnologie II - N319005
Anglický název: Biotechnology II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: B319004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (12.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenta s tradičními potravinářskými a dalšími obory, ve kterých je k získání finálního výrobku nutné využití mikrobiálního činitele. Mezi tyto obory patří pivovarství a sladařství, lihovarství, výroba droždí a krmné biomasy, produkce organických kyselin (octa, kyseliny citronové a mléčné) a další. Hlavními součástmi přehledu jednotlivých technologií je charakterizace a zpracování substrátu, fyziologie mikrobiálního činitele, vlastní mikrobiální proces, separace produktu a nákládání s odpady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

Samostatně se orientovat v problematice základních potravinářských a dalších technologií, vymezených sylabem předmětu.

Základní procesy, využívané ve vymezených technologiích od přípravy substrátu po finální zpracování produktu.

Charakterizovat mikrobiálního činitele u daných procesů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Z:Kadlec P. a kol.,Technologie potravin I,VŠCHT Praha,2002,8070805101

Z:Basařová G. a kol.,Pivovarství:Teorie a praxe výroby piva,VŠCHT Praha,2010,9788070807347

Z:Malík F.,Ze života vína,Filip Trend Publishing,2003,8086282279

D:Rehm R.J., Reed G.,Biotechnology: Products of Primary Metabolism,Volume 6,Second Edition,Wiley,2008,9783527283163

D:Moo-Young M.,Comprehensive Biotechnology,Volume 3,Industrial Biotechnology and Comodity Products,Elsevier,2011,9780080885049

Studijní opory -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

1. Obecné technologické schéma. Suroviny a media pro fermentační výroby

2. Suroviny pivovarské technologie - ječmen, chmel, voda

3. Sladovací proces - princip, blokové schéma, technologické postupy.

4. Pivovarský proces - technologie výroby mladiny.

5. Kvasný proces. Filtrace, pasterace, stabilizace a stáčení piva

6. Pěstování vinné révy a výroba moštu.

7. Kvašení moštu, školení a zrání vína.

8. Biotechnologie pekařského droždí. Výroba krmné biomasy

9. Produkce ethanolu mikroorganismy. Fermentace, destilace.

10. Výroba vybraných druhů pálenek a lihovin.

11. Výroba butanolu a acetonu

12. Mikrobní produkce organických kyselin; výroba octa, kyseliny citronové a mléčné

13. Pěstování jedlých hub

14. Fermentované sojové výrobky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (09.11.2012)

Mikrobiologie, Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha